Hvězdotřesení: Rychlé rádiové záblesky mají následné otřesy jako zemětřesení ve vesmíru

Objevily se nové důkazy, že záhadné záblesky rádiového světla, které se rozléhají vesmírem, jsou způsobeny mohutným chvěním mrtvých hvězd. Analýza tisíců záblesků ze tří opakujících se zdrojů rychlých rádiových záblesků odhalila podobnost, nikoli se slunečními erupcemi, jak se předpokládalo, ale se zemětřeseními.