Změna klimatu je celosvětovým problémem s tím, že je vynaloženo od některých států opravdu velké úsilí k tomu, aby snížily dopad změny klimatu. Bohužel některé...