Ukázalo se, že američtí pohraničníci mohou přidat údaje z vašeho telefonu do své interní databáze, kterou provozují na letištích, v přístavech a na hraničních přechodech....