Už jsme vám psali o jarní konferenci, na které má Huawei představit nové produkty. Ta se uskuteční 16. března, a čím blíže tomuto termínu jsme,...