Když jsi dnes ráno rozhrnul závěsy, aby ses vyhřívala v paprscích slunečního světla, dominový efekt chemických reakcí se postaral o to, aby tvá biologie byla...