Algoritmus na sociální síti TikTok není tak volný, jak se ho společnost ByteDance snaží prezentovat. Tedy minimálně s touto informací přišel časopis Forbes. Všechny nové...