EU opět žádá od společnosti Apple úpravu iOS. Uživatelé musí mít možnost odinstalovat pevné systémové aplikace

Apple
Autor: Cottonbro studio / Zdroj: Pexels

Společnost Apple čelí na evropském trhu značné výzvě v důsledku nových regulačních požadavků podle zákona o digitálních trzích (DMA). DMA nařizuje, aby společnost Apple umožnila uživatelům snadno odinstalovat systémové aplikace, včetně aplikace Fotky, která je úzce integrována se zbytkem operačního systému. Tento požadavek představuje složitou technickou výzvu, protože implementace funkce odpojení vyžaduje hluboké porozumění architektuře systému.

Úředníci EU dali jasně najevo, že společnost Apple dosud nesplnila požadavky zákona o digitálních trzích a neumožnila uživatelům snadno odinstalovat systémové aplikace včetně aplikace Fotky. Z technického hlediska je odinstalování systémových aplikací, jako jsou Apple Photos, skutečně složitý úkol. Vzhledem k tomu, že tyto aplikace jsou úzce integrovány se zbytkem operačního systému, může implementace funkce odpojení vyžadovat spoustu práce a hluboké znalosti systémové architektury. Nejde jen o technickou výzvu, ale také o přehodnocení designu produktu a uživatelského zážitku. Z regulačního hlediska však požadavky EU dávají smysl.

Co je to DMA?

Zákon o digitálních trzích (DMA) je regulační rámec zavedený Evropskou unií (EU) s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a chránit bezpečnost a soukromí uživatelů na digitálních trzích. DMA se zaměřuje na velké technologické společnosti, včetně společností Apple, Google, Amazon a dalších, označovaných jako „Gatekeepers“. Cílem zákona je zabránit těmto společnostem ve zneužívání jejich tržní síly a podpořit inovace, možnost volby pro uživatele a hospodářskou soutěž v oblasti digitálních služeb.

Potřeba dodržování předpisů

Regulační požadavky EU mají z hlediska hospodářské soutěže smysl. Jako společnost „gatekeeper“ musí Apple umožnit snadné odinstalování aplikací a umožnit uživatelům snadno změnit výchozí nastavení. To má zásadní význam pro zachování otevřených a konkurenčních trhů a zajištění toho, aby na platformě mohly koexistovat různé aplikace a obchody, aniž by bylo ohroženo soukromí a bezpečnost uživatelů.

Reakce společnosti Apple

Společnost Apple již podnikla kroky, aby se přizpůsobila novým nařízením EU, a změnila strategii svého obchodu App Store a zavedla tržiště s aplikacemi třetích stran, alternativní způsoby plateb v aplikacích a komplexní služby pro streamování her. Tyto změny naznačují budoucnost, kdy bude iPhone více inkluzivní a méně restriktivní, což je v souladu s regulačními cíli EU.Proč bude obtížné vyhovět požadavkům

Systémové aplikace jsou hluboce integrovány do celého systému. Jejich odinstalování může vyžadovat přepracování systémové architektury. Kromě technické překážky musí Apple zohlednit také design produktu a uživatelský zážitek. Tváří v tvář této výzvě bude Apple možná muset přehodnotit svou strategii na evropském trhu.

Na jedné straně musí společnosti aktivně reagovat na regulační požadavky a usilovat o zavedení funkce odinstalace systémových aplikací. To může vyžadovat značné investice prostředků a času do výzkumu a vývoje, aby bylo zajištěno splnění regulačních požadavků bez ohrožení uživatelského komfortu.

Na druhé straně musí také společnost Apple zvážit, jak vyvážit své obchodní zájmy s regulačními požadavky. Koneckonců umožnění uživatelům odinstalovat systémové aplikace může mít určitý dopad na jeho obchodní model. Mohlo by to ovlivnit podnikání společnosti v oblasti služeb, včetně provozu obchodu App Store, který čtvrtletně generuje více než 20 miliard dolarů. Společnost Apple se proto musí vypořádat s regulačními problémy a zároveň hledat nové obchodní modely a zdroje příjmů, aby zajistila svou konkurenceschopnost a ziskovost na evropském trhu.

Soulad společnosti Apple s DMA

Společnost Apple jako technologický gigant dodržuje DMA a provádí významné změny své platformy, zejména v EU. Společnost zavedla ochranná opatření pro distribuci aplikací a alternativní platební systémy, aby ochránila bezpečnost a soukromí uživatelů a zároveň řešila obavy vlád a uživatelů z rizik spojených s alternativními obchody s aplikacemi a zpracovateli plateb v systému iOS.

Společnost dále zdůraznila, že jejím cílem je chránit uživatele, a neúnavně pracuje na inovacích a udržování nejvyšší úrovně zabezpečení a ochrany soukromí svých uživatelů, i když změny vyžadované zákonem DMA mohou přinést nová rizika. Společnost rovněž zdůraznila význam transparentnosti a kontroly uživatelů, přičemž uživatelům poskytuje zdroje, aby se mohli informovaně rozhodovat o aplikacích, které stahují, a zajišťuje, aby uživatelé měli znalosti potřebné k rozhodnutí, zda dokončit transakce, když ochrana společnosti Apple není k dispozici.

Společnost Apple však také vyjádřila obavy ohledně bezpečnostních rizik spojených s dodržováním DMA, zejména požadavku na povolení obchodů s aplikacemi třetích stran na iPhonu. Společnost zveřejnila dokument s podrobnostmi o tom, jak pracuje na ochraně uživatelů v EU, a zdůraznila rizika plynoucí z otevření iPhonu konkurenčním obchodům s aplikacemi. Společnost Apple zdůraznila, že její dosavadní přístup spočívající v distribuci aplikací prostřednictvím jediného důvěryhodného zdroje, obchodu App Store, byl při ochraně uživatelů účinný a že pracuje na snížení rizik, která přinášejí nezbytné změny požadované DMA.

Celá situace bude mít zajímavý dopad na celou společnost

Regulační tlak EU na společnost Apple, aby umožnila uživatelům odinstalovat systémové aplikace, je pro ni významnou výzvou. Pro společnost Apple však představuje také příležitost přehodnotit design svých produktů a uživatelské prostředí, vyvážit své obchodní zájmy s regulačními požadavky a hledat nové obchodní modely a zdroje příjmů, které by zajistily její konkurenceschopnost a ziskovost na evropském trhu.

Odinstalování systémových aplikací může vyžadovat přepracování systémové architektury. Aby společnost Apple dosáhla pokroku, musí vyvážit své obchodní zájmy s regulačními požadavky. Společnost zdůraznila, že jejím cílem je chránit uživatele. Zároveň se domnívá, že potřeby DMA ponechají uživatele v ohrožení. Přesto neúnavně pracuje na inovacích a zachování nejvyšší úrovně zabezpečení a soukromí svých uživatelů.

Autor: Lukáš Drahozal

Zdroj: news.mydrivers.com, thehill.com

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Zatím nehodnoceno.

Štítky:, , , , ,

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *