Máte vysoký krevní tlak? Podle nové studie vám to může způsobovat mobilní telefon

krevní tlak
Zdroj: Svět Huawei

Míra používání mobilních telefonů je dnes ve světě opravdu vysoká. Samozřejmě už dneska víme, že používání mobilních telefonů po dlouhé hodiny má mnoho vedlejších účinků. Nové studie však ukazují, že mobilní telefony nemusíme používat dlouhé hodiny, aby se objevily první vedlejší účinky.

Nová studie Jižní lékařské univerzity v Guangzhou ukazuje, že používání mobilního telefonu k hovorům po dobu delší než půl hodiny týdně zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku o 12 %. Výzkumníci použili údaje z britské biobanky, která zahrnuje více než 210 000 dospělých osob bez hypertenze ve věku 37 až 73 let s průměrnou dobou sledování 12 let.

Během sledovaného období museli účastníci sami nahlásit používání mobilních telefonů k uskutečňování a přijímání hovorů. To zahrnuje roky používání, počet hodin týdně a to, zda používali hands-free. Po úpravě vlivů, jako je věk, pohlaví a hmotnost, vědci konkrétně analyzovali vztah mezi používáním mobilních telefonů a nově vzniklou hypertenzí.

Prahová hodnota pro mobilní telefonní hovory může být 30 minut týdně

Výsledky studie ukazují, že ve srovnání s lidmi, kteří nepoužívají mobilní telefony, je u nich riziko vysokého krevního tlaku o 7 % vyšší. Lidé, kteří používali mobilní telefony více než půl hodiny týdně, měli o 12 % vyšší riziko vysokého krevního tlaku než ti, kteří používali mobilní telefony méně než půl hodiny. Výsledky byly podobné u všech pohlaví. Nebylo však zjištěno vyšší riziko vysokého krevního tlaku u těch, kteří používají hands-free telefonování.

Po analýze se ukázalo, že 30 minut telefonování týdně může být hraniční hodnotou. Používání mobilních telefonů po dobu kratší než půl hodiny týdně nemá na krevní tlak zásadní vliv. Tento výsledek však v tuto chvíli není vytesán do kamene. Je třeba provést další výzkum, který by výsledky ověřil. Prozatím však doporučujeme, abyste se snažili kontrolovat dobu telefonování z mobilního telefonu do půl hodiny týdně.

Mobilní telefony a lidské zdraví

Mobilní telefony se staly nedílnou součástí našich životů a umožňují nám chatovat, získávat informace a být ve spojení s ostatními. Rostou však obavy z možných účinků mobilních telefonů na lidské zdraví. Podívejme se na současné vědecké poznatky o vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví. Pozornost je věnována potenciálním rizikům spojeným s vystavením záření, namáháním očí a psychickou pohodou.

Vystavení záření

Jednou z hlavních obav v souvislosti s mobilními telefony je možnost vystavení záření. Mobilní telefony vyzařují elektromagnetické záření, které může být absorbováno tělesnými tkáněmi. To vede k obavám, že dlouhodobé používání mobilních telefonů může zvyšovat riziko některých typů rakoviny, včetně rakoviny mozku.

Vědecké důkazy o této otázce nejsou jednoznačné. Existují však studie, které naznačují možnou souvislost mezi používáním mobilních telefonů a zvýšeným rizikem rakoviny mozku. Jedna studie provedená Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny WHO zjistila, že pravidelné používání mobilních telefonů je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku gliomu, což je druh rakoviny mozku.

Upozorňujeme však, že jiné studie nezjistily velkou souvislost mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou mozku. Rovněž důkazy jsou stále omezené a je třeba provést další výzkum, který by ověřil dlouhodobé účinky používání mobilních telefonů na lidské zdraví.

Únava očí

Dalším potenciálním rizikem spojeným s mobilními telefony je únavu očí. Mobilní telefony vyzařují modré světlo, které může narušit přirozený cyklus spánek a bdění. Může také způsobovat únavu očí, bolesti hlavy a další problémy se zrakem. Také malá velikost obrazovky mobilních telefonů může vést ke špatnému držení těla a namáhání očí. K tomu dochází většinou v důsledku dlouhodobého používání telefonu. To může vést také k bolestem krku a zad. Pro zmírnění těchto rizik se doporučuje, aby si lidé při používání mobilních telefonů dělali časté přestávky. Je také třeba upravit jas jejich obrazovek. Uživatelé by se navíc měli snažit držet telefon v dostatečné vzdálenosti od očí.

Psychologická pohoda

Mobilní telefony jsou také spojovány s psychickou pohodou, zejména v souvislosti s používáním sociálních médií. Používání sociálních médií na mobilních telefonech je spojeno s vysokým rizikem deprese a úzkosti. Ve skutečnosti má také určitou souvislost s dalšími problémy duševního zdraví.

Kromě toho může používání mobilních telefonů vést k neustálé potřebě potvrzení a schválení. To může vést k pocitům stresu a úzkosti. To platí zejména pro mladší jedince, kteří mohou být náchylnější k vlivu sociálních médií. Existuje také tlak na vytváření dokonalého obrazu na internetu.

Pro zmírnění těchto rizik se doporučuje, aby jednotlivci omezili používání sociálních médií. Bude dobré stanovit si hranice a v případě potřeby vyhledat podporu odborníků na duševní zdraví.

Všeho s mírou

Mobilní telefony se staly nedílnou součástí našich životů, ale jejich používání s sebou nese potenciální rizika. Důkazy o vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví jsou zatím omezené, ale existují určité obavy týkající se vystavení záření, namáhání očí a psychické pohody.

Pro zmírnění těchto rizik se doporučuje, aby jednotlivci používání mobilních telefonů omezili. Uživatelé si musí dělat časté přestávky, upravit jas obrazovky a v případě potřeby vyhledat podporu odborníků na duševní zdraví. Je také důležité, aby vědci pokračovali ve studiu možných účinků mobilních telefonů na lidské zdraví. Abychom se mohli o používání mobilních telefonů rozhodovat na základě informací. To také pomůže uživatelům zajistit, abychom podnikali kroky k ochraně svého zdraví a pohody.

Autor: Lukáš Drahozal

Zdroj: news.mydrivers.com, academic.oup.com, cdc.gov

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Zatím nehodnoceno.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *