Společnost Huawei se pouští do vývoje vlastního obrazového snímače CMOS, což je krok vyvolaný sankcemi, které vedly k roztržce mezi společností Huawei a jejím dodavatelem...